STATUS PRAWNY SPÓŁKI


I. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 

II. Spółka może również: 

1. Nabywać budynki mieszkalne. 
2. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu. 
3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki. 
4. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie 
stanowiącymi własności Spółki. 
5. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: 
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych, oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. 
b) budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli. 
c) budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budownictwem mieszkaniowym. 
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki. 
e) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli. 

III. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w 
zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2, jest:
 

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszenia budynków, 
2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
3) wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
5) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
6) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, 
7) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 
8) roboty związane z fundamentowaniem, 
9) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
10) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, 
11) wykonywanie instalacji gazowych, 
12) tynkowanie, 
13) zakładanie stolarki budowlanej, 
14) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 
15) malowanie, 
16) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych,
Informacja wytworzona przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  08‑04‑2019 13:10:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  08‑04‑2019 13:10:57
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2019 11:26:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie