Ochrona danych osobowych


Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes ZarząduTowarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
    z siedzibą w Bielawie 58-260 ul.Wolności 57, Nip: 882-15-80-706
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Barbara Kędziora.
    W sprawach związanych z Pani/Pana danymi możecie Państwo kontaktować się z nim pisząc
    na adres: iodtbs@tbsbielawa.pl lub telefonując po numer 74 645 04 39
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Administratora podstawy prawnej art.6 ust.1 pkt.a-f Rozporządzenia.
    Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania
    Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy,
    a po ich zaprzestaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
    z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
    Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie firmy.
    Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec

    Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*

 

       * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
         które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
         w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
         jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Informacja wytworzona przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:36:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:36:12
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2019 08:19:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie