Status prawny spółki


Status Spółki 

Udziałowcami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są Gmina Bielawa i Gmina Pieszyce, Spółka powstała w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/199/1996r. Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 24 września 1996r. w sprawie powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Akt Założycielski Spółki sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy w dniu 10 grudnia 1996r. akt notarialny rep. A nr 19260/96 zatwierdzony został decyzją Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23.12.1996r. nr PM – 4/25/6928/96. 
Postanowieniem z dnia 17.03.1997r. VI NS rej. M 37/97 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy wpisał TBS Spółkę z o.o. w Bielawie do rejestru handlowego pod numerem RHB Dział B nr 2140. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000055128 w dniu 22.10.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

NIP 882-15-80-706 
REGON 890567944 

Udziałowcy 
Gmina Bielawa i Gmina Pieszyce. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 9.633.600,00zł. 

Współnik - Gmina Bielawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bielawa - 15.906 udziałów po 600,00zł 
Wspólnik - Gmina Pieszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gmina Pieszyce - 150 udziałów po 600,00zł

Informacja wytworzona przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:19:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:19:21
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2019 11:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie